Винаги Високо
Качество

Сигурност, безупречна репутация и индивидуален подход

За Компанията

Ние предлагаме най-добрите цени на българския пазар за директни доставки на стомана и
продажби от склад

Ние не правим компромиси с качеството на доставяните от нас стомани и материали и работим
само с доказани производители

Ние сме в състояние да удовлетворим всички Ваши технически изисквания

Ние предлагаме най-добрите
условия за плащане

"Юнимет" ЕООД е специализиран доставчик на въглеродни и легирани стомани, стоманени листове, стоманени безшевни и шевни тръби и профили.

Нашите дългогодишни партньори са най-утвърдените и конкурентни производители на стомани, стоманени листове, стоманени тръби и профили в Русия, Украйна, Китай, Централна и Източна Европа.

Научете повече

Продукти

Ние разполагаме с богат асортимент от висококачествени стомани с широк спектър от профили, марки, размери и стандарти.

Виж Всички
ЕС logo 1 ЕС logo 2
Бенефициент: ЮНИМЕТ ЕООД. Номер на Проект: BG16RFOP002-2.089-5280-C01. Наименование: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Обща стойност: 50 000лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране. Главна цел на настоящия проект: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Специфични цели на проекта: 1. Осигуряване на финансов ресурс за покриване на недостига на средства и липсата на ликвидност. 2. Осигуряване на устойчива заетост. В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да осигури стабилност на работни места, като продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Място на изпълнение: гр. Казанлък
Начало: 08.11.2021
Край: 08.02.2022